"2022-1-RO01KA120-SCH-000105435"

Acreditare Erasmus+ 

 Centrul Școlar de Educație Incluzivă Mediaș

About us / Despre noi

Welcome to the official website of the Erasmus+ Accreditation program for the years 2023-2027. We are proud to announce that our school has been selected to participate in this prestigious program, which offers unique opportunities for our staff to gain valuable international experience. Erasmus+ is a European Union funded program that aims to promote education, training, youth and sport in Europe. It provides opportunities for students and staff to study, train, gain work experience, and volunteer abroad. 

Despre noi

Bine ați venit pe site-ul oficial al programului de acreditare Erasmus+ pentru anii 2023-2027. Suntem mândri să anunțăm că școala noastră a fost selectată pentru a participa la acest program prestigios, care oferă oportunități unice pentru personalul nostru de a dobândiți o experiență internațională valoroasă. Erasmus+ este un program finanțat de Uniunea Europeană care își propune să promoveze educația, formarea, tineretul și sportul în Europa. Acest program oportunități elevilor și personalului de a studia, de a se instrui și de a câștiga experiență internațională.


Serviciile noastre

Informații despre programul Erasmus+ și procesul de acreditare

Programul Erasmus+ oferă oportunități de mobilitate internațională și cooperare între instituții, iar procesul de acreditare asigură că organizațiile participante îndeplinesc standardele necesare pentru educație și servicii de calitate.

Prezentare generală a școlii noastre și a angajamentului său față de educația internațională

Școala noastră este dedicată furnizării unui mediu de învățare divers și incluziv, care promovează perspectivele globale și înțelegerea culturală printr-o varietate de programe și inițiative educaționale internaționale.

Descrierea detaliată a celor 4 mobilități planificate și a obiectivelor acestora

Descrierea detaliată a celor 4 mobil planificate include locații, durata, activitățile și creșterea așteaptă ale acestora pentru atingerea obiectivului general de creștere a schimbului intercultural și a dezvoltării profesionale pentru participanți.

Testimoniale ale participanților Erasmus+ și experiențele acestora

Marturiile participanților Erasmus+ prezintă experiențele care schimbă viața, creșterea personală și înțelegerea culturală dobândite prin acest program.

Resurse și suport pentru pregătirea și planificarea mobilităților

Există o varietate de resurse și asistență disponibile, cum ar fi metodologii, documente necesare și informații suplimentare, pentru a ajuta persoanele în pregătirea și planificarea mobilităților lor.

Actualizări și știri despre progresul și realizările școlii noastre în perioada de acreditare

Școala va primi în mod constant actualizări și informații cu privire la progresul și realizările sale în timpul perioadei de acreditare, arătându-și dedicarea în a oferi educație de înaltă calitate.

Dorești să ne contactezi?

Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started